Naša vízia:

VIAC AKO RODINA


JEŽIŠ > RODINA

> Chceme byť ľuďmi, ktorí stavajú svoje životy na čerstvom vzťahu s Kristom a nie na zdedenej zbožnosti.

> Túžime budovať naše rodiny, ale hlavné napĺňanie našich hlbokých túžob chceme hľadať len v Ježišovi.


UČENÍCTVO > RODINA

> Chceme byť spoločenstvom, ktoré má medzi sebou blízke a láskavé vzťahy.

> Chceme si vzájomne slúžiť rôznymi darmi tak, aby sme sa navzájom viedli k nasledovaniu Kristovho príkladu.


MISIA > RODINA

> Túžime sa podieľať na veľkej Božej misii a verne splniť naše poslanie.

> Chceme byť ľuďmi, ktorí sú “v tomto svete” reprezentanti Krista, ale zároveň “nie sú z tohto sveta.”

Bohoslužby

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo učenia a života. Táto viera sa odráža na našich bohoslužbách, kde hľadáme biblické odpovede na najdôležitejšie otázky života.

K spoločným bohoslužbám sa stretávame každú nedeľu o 10:00 v našej modlitebni.

Bohoslužby môžete sledovať naživo cez náš YouTube kanál

Aktivity

Stretnutia besiedky (3-9 rokov) v nedeľu o 10:30 (modlitebňa CB Hermanovce n.T.)
Stretnutia dorastu (10-16 rokov) v sobotu o 17:00 (modlitebňa CB Hermanovce n.T.)
Stretnutia mládeže (17-25 rokov) streda o 18:00 (Prešov)

Opál Campy
letné zážitkové tábory pre mladých od 10 do 18 rokov.
viac informácií na http://opalcamp.sk/

K spoločným bohoslužbám sa stretávame každú nedeľu o 10:00 v našej modlitebni.
Bohoslužby môžete sledovať naživo cez náš YouTube kanál

Adresa
Kontakt