Rozpis služieb

Rozpis služieb Hermanovce

Bohoslužby v nedeľu  10:00

Biblická hodina – piatok 18:30

Dátum

Modlitebný úvod

Kázeň

Dátum Meno slúžiaceho
27.10* Ján Juhaščik Peter Prištiak 1.11 Daniel Kušnierik
3.11 Slávnosť   Ondrej Novák Petr Kučera         Večera Pánova Program aj poobede 8.11 Ján Lipták
10.11 Ján Juhaščik ml. Peter Prištiak 15.11 Daniel Kušnierik
17.11 Ján Lipták Marek Jurčo 22.11 Peter Prištiak
24.11 Slavo Krupa Peter prištiak 29.11 Matúš Krupa

*27.10. Slávnosť 90. výročie v Prešove (možná zmena)

Rozpis služieb v Giraltovciach

Nedeľné  bohoslužby 9:30

Utorok biblická hodina 18:00

Dátum Kázeň Dátum Slúži
27.10* Marek Jurčo 29.10 Marek Jurčo
3.11 Slávnosť Hermanovce – celý zbor 5.11 Marek Jurčo
10.11 Pierre van Vuuren 12.11 Marek Jurčo
17.11 Peter Prištiak 19.11 Marek Jurčo
24.11 Marek Jurčo 26.11 Marek Jurčo