2014

Heslá pre rok 2014

Zbor: Izaiáš 49,15

Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem.

Staršovstvo: Žalm 37,25

Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.

 

Mládež: Izaiáš 48,18 

Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.