Kázne

Active filter: Preacher: Milan Mitana (x)
Date: 2013 (1), 2014 (1)

Kázne (2)

1 Korinťanom 13,4-7 Láska inak
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Milan Mitana v 9. februára 2014 (Nedeľa ráno).
Márnotratný syn. Lukáš 15, 11-32
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Milan Mitana v 22. septembra 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser