Kázne

Active filter: Preacher: Pavel Šrankota (x)

Kázne (1)

Židom 10, 19- 22
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Pavel Šrankota v 16. augusta 2015 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser