Kázne

Active filter: Date: 2016 (x), jún (x)
Series: Návšteva (1), Nezaradené (1).

Kázne (2)

1.Korinťanom 22,23
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Slávik Chromčák, UA v 19. júna 2016 (Nedeľa ráno).
Marek 10, 1-22
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 12. júna 2016 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser