Kázne

Active filter: Series: Návšteva (x) , Date: 2016 (x), apríl (x)

Kázne (1)

Podobenstvo o rozsievačivy Lukáš 8
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Ferko Šalantay v 17. apríla 2016 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser