Kázne

Active filter: Series: Návšteva (x) , Date: 2016 (x), február (x)

Kázne (1)

Lukáš 5,1-11 Druhá šanca.
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Martin Jurčo v 7. februára 2016 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser