Kázne

Active filter: Preacher: Slávik Chromčák, UA (x) , Series: Návšteva (x) , Date: 2016 (x)

Kázne (1)

1.Korinťanom 22,23
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Slávik Chromčák, UA v 19. júna 2016 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser