Kázne

Active filter: Date: 2013 (x)
Series: evanielium podľa Jána (5), Slávnosť (6), Návšteva (5), Nezaradené (3), Evolúcia (2).
Service: Nedeľa ráno (20), Špecialné stretnutie (1).
Date: jún (1), júl (1), august (3), september (3), október (2), november (4), december (7)

Kázne (21)

Ak vás svet nenávidí. Ján 15-18
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 29. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
2.sviatok vianočný - poobede spevokol
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Mládež v 26. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
1.sviatok vianočný poobede
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 25. decembra 2013 (Špecialné stretnutie).
1. sviatok vianočný. Matúš 2.1-2
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 25. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
Detská slávnosť
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži besiedka a dorast v 22. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
Čo je Advent? Micheáš 1
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Ferko Šalantay v 15. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
Adventný koncert spevokol BJB Poprad
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži BJB Poprad v 8. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
Stretnutie človeka s Bohom. Juzua, 5, 13 až 6,5
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Powerpoint
Slúži Jaro Tomašovský v 24. novembra 2013 (Nedeľa ráno).
Radosť. Ján 15,1-17
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 17. novembra 2013 (Nedeľa ráno).
O Duchu Svätom, Ján 14, 15-31
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 10. novembra 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser