Kázne

Active filter: Service: Špecialné stretnutie (x) , Series: Nezaradené (x)

Kázne (1)

Nádej 1.Jána 3
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 1. januára 2016 (Špecialné stretnutie).
Powered by Sermon Browser