Kázne

Active filter: Series: Nezaradené (x)
Service: Nedeľa ráno (44), Špecialné stretnutie (1).
Date: 2013 (3), 2014 (13), 2015 (10), 2016 (13), 2017 (6)

Kázne (45)

Priateľstvo Príslovie 18,1
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Marek Jurčo v 24. júla 2016 (Nedeľa ráno).
2. Samuelová 15
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 17. júla 2016 (Nedeľa ráno).
Marek 10, 1-22
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 12. júna 2016 (Nedeľa ráno).
Hnev -Hnevajte sa, ale nehrešte.
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Marek Jurčo v 10. apríla 2016 (Nedeľa ráno).
Blahoslavenstvá Požehnaný na veky vekov. Matúš 5
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Pierre van Vuuren v 20. marca 2016 (Nedeľa ráno).
Žálm 24 Kto sme? Správcovia, alebo vandali
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Marek Jurčo v 31. januára 2016 (Nedeľa ráno).
Efežanom 6. 1-4 Výchova, otec a syn
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 17. januára 2016 (Nedeľa ráno).
List Títovi 2,11-13 Srdce plné nádeje.
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 3. januára 2016 (Nedeľa ráno).
Nádej 1.Jána 3
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 1. januára 2016 (Špecialné stretnutie).
Slovo sa stalo telom. Ján 1.14
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 27. decembra 2015 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser