Kázne

Active filter: Service: Špecialné stretnutie (x) , Series: 2. Samuelova (x)

Kázne (1)

VIERA 2.Samuelova 9
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní 2. Samuelova ).
Slúži Peter Prištiak v 14. apríla 2017 (Špecialné stretnutie).
Powered by Sermon Browser