Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Series: 1. Samuelova (x) , Date: 2017 (x)

Kázne (2)

Dôveruj Hospodinový 1. Samuelová 30
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní 1. Samuelova ).
Slúži Peter Prištiak v 15. januára 2017 (Nedeľa ráno).
Hnev 1. Samuelova 25
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní 1. Samuelova ).
Slúži Peter Prištiak v 8. januára 2017 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser