Kázne

Active filter: Series: Jozua (x) , Date: 2014 (x), november (x)

Kázne (1)

Jozua 11
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Jozua ).
Slúži Peter Prištiak v 9. novembra 2014 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser