Kázne

Active filter: Preacher: Milan Mitana (x) , Date: 2013 (x)

Kázne (1)

Márnotratný syn. Lukáš 15, 11-32
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Milan Mitana v 22. septembra 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser