Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Špecialné stretnutie (x) , Series: Slávnosť (x)
Date: 2013 (1), 2015 (1), 2016 (2)