Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Špecialné stretnutie (x)
Series: 2. Samuelova (1), Nezaradené (1), Slávnosť (4).
Date: 2013 (1), 2015 (1), 2016 (3), 2017 (1)