Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Nedeľa ráno (x) , Date: 2013 (x)
Series: evanielium podľa Jána (5), Slávnosť (2).
Date: august (1), september (1), október (1), november (2), december (2)

Kázne (7)

Ak vás svet nenávidí. Ján 15-18
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 29. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
1. sviatok vianočný. Matúš 2.1-2
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 25. decembra 2013 (Nedeľa ráno).
Radosť. Ján 15,1-17
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 17. novembra 2013 (Nedeľa ráno).
O Duchu Svätom, Ján 14, 15-31
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 10. novembra 2013 (Nedeľa ráno).
Viera v Pána Ježiša. Ján 14, 1-14
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 20. októbra 2013 (Nedeľa ráno).
Buď vôľa Tvoja , Ján 12,20-26
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 1. septembra 2013 (Nedeľa ráno).
Lazar, Ján 11,1-16
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 11. augusta 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser