Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Nedeľa ráno (x) , Series: evanielium podľa Jána (x) , Date: 2013 (x), august (x)

Kázne (1)

Lazar, Ján 11,1-16
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní evanielium podľa Jána ).
Slúži Peter Prištiak v 11. augusta 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser