Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Nedeľa ráno (x) , Series: evanielium podľa Jána (x) , Date: 2013 (x)
Date: august (1), október (1), november (2), december (1)