Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Series: Nezaradené (x)
Service: Nedeľa ráno (21), Špecialné stretnutie (1).
Date: 2014 (4), 2015 (8), 2016 (8), 2017 (2)

Kázne (22)

Slovo sa stalo telom. Ján 1.14
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 27. decembra 2015 (Nedeľa ráno).
Ako komunikovať s láskou? 1Pet. 2,1-3
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 29. novembra 2015 (Nedeľa ráno).
Jednota Ján 17.20-23
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 15. novembra 2015 (Nedeľa ráno).
Počúvanie Božieho hlasu, Prvá Samuelová 3
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 11. októbra 2015 (Nedeľa ráno).
Rut 3
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 23. augusta 2015 (Nedeľa ráno).
Rut 1
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 2. augusta 2015 (Nedeľa ráno).
2. Samuelová 11
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 1. februára 2015 (Nedeľa ráno).
Neuveď nás do pokušenia, Matúš 4.1.
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 18. januára 2015 (Nedeľa ráno).
Rozhodnutie zmluvy, Jozua 24
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 7. decembra 2014 (Nedeľa ráno).
Pôsobenie ducha Svätého v Starom zákone
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Nezaradené ).
Slúži Peter Prištiak v 8. júna 2014 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser