Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Series: Slávnosť (x) , Date: 2017 (x)

Kázne (1)

Ev. Matúša 7,12
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 12. marca 2017 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser