Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Date: 2017 (x)
Series: Slávnosť (1), 2. Samuelova (8), Nezaradené (2), 1. Samuelova (2).
Service: Nedeľa ráno (12), Špecialné stretnutie (1).
Date: január (2), február (2), marec (2), apríl (4), máj (3)