Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Service: Špecialné stretnutie (x) , Date: 2015 (x)

Kázne (1)

Nový rok 2015, 2Tim.2, 1
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 1. januára 2015 (Špecialné stretnutie).
Powered by Sermon Browser