Kázne

Active filter: Preacher: Peter Prištiak (x) , Date: 2013 (x), september (x)

Kázne (1)

Buď vôľa Tvoja , Ján 12,20-26
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Slávnosť ).
Slúži Peter Prištiak v 1. septembra 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser