Kázne

Active filter: Preacher: Martin Uhriňák  (x) , Service: Nedeľa ráno (x) , Date: 2013 (x)

Kázne (1)

Láska a krivda. Matúš 5, 38-48
(Nahraté pri príležitosti/séria kázní Návšteva ).
Slúži Martin Uhriňák v 13. októbra 2013 (Nedeľa ráno).
Powered by Sermon Browser