leto bolo super

Mládež

Mládež

Stretávame sa v sobotu o 19:00 v zborovom dome Hermanovce n/T 213

Klub mládeže v Giraltovciach býva v sobotu, miesto stretnutia – Dome služieb.

 

 

Kontakt: Samuel Juhaščik