Besiedka

Besiedka v CB Hermanovce

Besiedka, to je starostlivosť o tých najmenších v našom zbore. Deti, ktoré prichádzajú do besiedky zoznamujeme s Bibliou, biblickými príbehmi a postavami. Už v takomto veku sú deti schopné vnímať Pána Boha, modliť sa a spievať  na Jeho slávu.  Snažíme sa viesť deti od malička k Pánu Bohu a to nielen v rodinách, ale aj v nedeľnej  besiedke. Preto venujeme tejto službe veľkú pozornosť a podporu.

V modlitebni máme oddelený priestor pre túto prácu a tak môžu stretnutia besiedky prebiehať aj počas bohoslužieb. Rodič malého besiedkára môže navštevovať  besiedku, až pokiaľ si dieťa nezvykne na nové prostredie.

Začiatok besiedky je o 10:40 po skončení spoločného modlitebného úvodu.
Koniec besiedky je v rovnakom čase ako hlavné bohoslužby.

Pozývame  na besiedku všetky deti v predškolskom a v školskom veku.
Vek detí v besiedke  je od 3-10 rokov, t.j. až do 4. ročníka základnej školy.
!!! Počas letných prázdnin besiedku nemáme !!!

Kontakt :
Renka Prištiaková  057/44922968, 0918 656 107
Anička Hašková: 057/4492300